Zwroty i reklamacje

Hektor_books_mockup2_PL-1-e1652362365800

Odstąpienie od umowy

Jeżeli jakiś produkt nie spełnił Twoich oczekiwań lub są podstawy do reklamowania go, bardzo prosimy o kontakt na adres email contact@hectorandfriends.com

Pamiętaj również, że przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy w ciągu 14 dni (Przykładowo: zamówiłeś książkę 8 lipca, przesyłka dotarła do Ciebie 10 lipca, a więc od kolejnego dnia – 11 lipca biegnie termin do odstąpienia od umowy. Oznacza to, że ostatnim dniem na złożenie oświadczenie o odstąpieniu od umowy będzie 24 lipca).

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: contact@hectorandfriends.com.

Zwracaną rzecz zwróć do nas wraz z oryginałem dowodu zakupu niezwłocznie na adres: Kamreno Ltd, 124 City Road, Londyn EC1V 2NX, Wielka Brytania.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sklepu.

 

Reklamacje

1. W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: contact@hectorandfriends.com lub drogą pocztową na adres Kamreno Ltd, 124 City Road, Londyn EC1V 2NX, Wielka Brytania. 

Reklamowany towar należy wysłać na adres: Kamreno Ltd, 124 City Road, Londyn EC1V 2NX, Wielka Brytania

W związku z wadą możesz żądać:
• wymiany rzeczy na wolną od wad,
• usunięcia wady.
lub złożyć oświadczenie o:
• obniżeniu ceny,
• odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

Reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.
Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sklepu